ค่าบริการจดทะเบียน .go.th , .ac.th , .or.th , ราคา 1,000 บาท/ปี

ค่าบริการจด .go.th กรณีไม่เคยมี โดเมน .go.th มาก่อน

http://localgov.in.th/index.php/faq/57-cost-register-domain

ค่าบริการย้าย .go.th กรณีเคยมี โดเมน .go.th มาก่อน
- กรณียังไม่หมดอายุ 1,000 บาท
- กรณีหมดอายุไปแล้ว มีค่าบริการต่ออายุเพิ่มอีก 1,000 บาท รวมเป็น 2,000 บาท

http://localgov.in.th/index.php/faq/58-cost-transfer-domain

(ค่าใช้จ่ายด้านโดเมนนี้ ต้องจ่ายเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี 1,000 บาท เช่นเดียวกับพื้นที่วางเว็บโฮสต์ติ้ง)

แพคเกจ 1.Starter 2.Normal 3.Basic 4.Mediam 5.Advance
 ราคา/ปี 3,600 8,000 15,000 20,000 29,000
 ค่าติดตั้ง ฟรี  ฟรี  ฟรี  ฟรี  ฟรี
 บริการฉุกเฉิน นำข่าวขึ้น/ปรับข้อมูล  5 ครั้ง 12 ครั้ง  20 ครั้ง 30 ครั้ง ไม่จำกัด
 พื้นที่  300 เมก  1 กิ๊ก  2กิ๊ก  5 กิ๊ก  20 กิ๊ก
 MySQL  1  2  3  4  5
email @domain spam filter 1 2 5 10 30
โครงสร้าง Share Host Share Host Share Host Share Host Virtual Private Host
ระบบบริหารจัดการ
ส่วนตัว Plesk panel
 มี  มี  มี  มี  มี
เว็บ Antivirus Site guarding ไม่มี ไม่มี มี มี มี
 เว็บเมล์ มี  มี  มี  มี  มี
Support (โทรศัพท์, แชท, line) มี มี มี มี มี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% ไม่รวม รวม รวม รวม รวม
โดเมนย่อย ไม่มี 2 3 4 6
จำนวนโดเมน 1 1 1 2 3

หมายเหตุ อปท. สามารถหักภาษี ณ. ที่จ่าย ได้ 1 %

กรณีต้องการต่ออายุโดเมนเนม หลังมิถุนายน 2559 ภายใต้ ชื่ออปท.localgov.in.th
มีค่าบริการโดเมนพร้อมพื้นที่เว็บโฮสติ้งปีละ 1,800 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หากไม่ได้ต่ออายุ หรือสำรองข้อมูลออกจากระบบ เพื่อนำขึ้นเว็บให้บริการโฮสต์ติ้ง ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
โดเมน ภายใต้ชื่อ อปท.localgov.in.th ของท่าน จะถูกลบออกจากระบบอัตโนมัติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

  • "สำหรับการทำเว็บในแต่ละเว็บ ทางทีมงานจะมีค่าใช้จ่ายเดือนที่ต้องจ่ายเท่าๆ กันทุกเดือน การมาอบรมตามโครงการนี้ ก็เพื่อได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานใหม่ของเว็บที่รองรับกับทุกอุปกรณ์ (Responsive) และการเข้าถึงข้อมูลที่เท่าเทียมกัน (Web Accessibility)
  • ทุกเว็บที่เข้าร่วมโครงการอบรม จะได้ใช้พื้นที่วางเว็บไซต์ (Hosting) ฟรี 1 ปี ถึงเดือนมิถุนายน 2559
  • ทุกท่านสามารถสำรองข้อมูลเว็บของท่าน (backup) ไปใช้บริการเช่าพื้นที่วางเว็บไซต์กับที่อื่นได้ สำหรับโครงการนี้ 1 ปีท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการมาอบรมนะครับ นอกจากจะขอจดใช้ชื่อโดเมน .go.th ก่อนสิ้นสุดโครงการ จะมีค่าจดทะเบียน 1,000 บาท "

 

"ผมจึงขออนุญาตทำความเข้าใจกับหลายท่าน ที่เข้าใจผิดว่า มาอบรมแล้ว ทำไมยังต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก ซึ่งการทำเว็บไซต์จะต้องมีค่าใช้จ่ายรายปีอยู่แล้วครับ ทั้งค่าโดเมนเนมและค่าวางพื้นที่เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการพื้นที่ โดยการให้บริการแต่ละแห่งนั้น จะมีโซลูชั่นที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ได้มีการผูกขาดว่า ทุกท่านต้องมาต่อบริการกับทางผม แต่มีหลายท่านผู้เข้าอบรม ให้ความสนใจอยากใช้บริการและสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก เพราะคำนึงถึงการบริการที่ดีและดูแลอย่างต่อเนื่อง ผมจึงนำมาเป็นข้อมูลการบริการให้ครับ แต่ก็มีบางเว็บย้ายเว็บโครงการออกไปใช้งานจริง .go.th เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผมดีใจมากครับ จึงอยากขอใช้พื้นที่นี้ชี้แจงที่มาที่ไป เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดกันครับ ขอบคุณครับ"

(อาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Facebook