เพื่อนถาม:
ในกรณีที่ อปท. ต้องการต่ออายุเพียงพื้นที่วางเว็บไซต์กับทางทีมงาน แต่ยังคงใช้ชื่อ Sup Domain เดิม ตามที่โครงการกำหนดให้ สามารถทำได้หรือไม่

ทีมตอบ:
สามารถทำได้ แต่ตามนโยบายการจดทะเบียนชื่อเว็บขององค์กรภาครัฐ ตามมติของรัฐมนตรี (อ้างอิง มติการประชุมคณะรัฐมนตรี การจดโดเมนภาครัฐ) ให้จดในนาม .go.th เพราะอาจมีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณได้ หากทาง อปท. สะดวก ทางทีมงานแนะนำให้จดโดเมนนหลัก .go.th จะดีกว่า แต่ถ้าหากท่านสนใจจะต่ออายุภายใต้ Sup Domain ตามโครงการ ในงบประมาณปี 2559  ท่านสามารถส่งข้อมูลเพื่อสอบถามมาได้ตามช่องทางที่ระบุไว้ในหนังสือหรือเว็บไซต์โครงการ (ตัวอย่างเว็บไซต์ Sup Domain ตามโครงการ http://thamjaroen.localgov.in.th)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter


"ทำเว็บไซต์โครงการ อปท."
กลุ่ม Secret Group (กลุ่มลับ)

ทุกท่านคำขอเป็นเพื่อนมาก่อนที่

เฟสบุ๊ค อาจารย์ภาณุภณ

อาจารย์จะเชิญทุกท่าน เข้ากลุ่ม

ติดต่อโครงการ 087-099-0005