ไปที่ Content > Articles

พิมคำว่าสภาพและข้อมูลพื้นฐานในช่องค้นหา แล้วคลิกที่รูปแว่นขยายเมื่อคลิกแล้วเราจะเจอสภาพและข้อมูลพื้นฐาน

เมื่อคลิกเข้ามาแล้ว เราจะเห็นเนื้อหาที่ไม่ใช่ของเรา ให้ลบแล้วแก้ไขขอมูลให้เป็นของอบต. เรา

เสร็จแล้วคลิกที่ Save & Close

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter


"ทำเว็บไซต์โครงการ อปท."
กลุ่ม Secret Group (กลุ่มลับ)

ทุกท่านคำขอเป็นเพื่อนมาก่อนที่

เฟสบุ๊ค อาจารย์ภาณุภณ

อาจารย์จะเชิญทุกท่าน เข้ากลุ่ม

ติดต่อโครงการ 087-099-0005