การปิดข่าวจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่ของเรามีสองวิธี

วิธีที่ 1

ไปที่ Content > Article Manager

คลิกที่ Search Tools เพื่อเรียกเครื่องมือค้นหา

เลือก Select Category เพื่อเลือกหัวข้อค้นหา

เลือก ประกาศจัดชื้อจัดจ้าง

จะเจอประกาศจัดชื้อจัดจ้างทั้งหมด

ติ๊กที่เครื่องหมายถูกสีเขียว

เมื่อคลิกแล้วเครื่องหมายจะเปลื่ยนเป็นกากบาทสีแดง

วิธีที่ 2 

เข้ามาที่ประกาศจัดชื้อจัดจ้างที่ต้องการจะปิด แล้วไปคลิกที่ Status ในช่องสีเขียว

เลือก Unpublished

เมื่อเลือกแล้วในช่องจะเป็นสีแดง

ก็จะเห็นสัญลักษณ์กากบาทเช่นเดียวกัน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook