การปิดข่าวประชาสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ข่าวของเราของมีอยู่สองวิธี

วิธีที่ 1

ไปที่ Content > Articles

คลิกที่ Search Tools

คลิกที่ Select Category เพื่อเปิดเครื่องมือช่วยค้นหา

เลือก ข่าวประชาสัมพันธ์ คือหัวข้อข่าวที่เราต้องการค้นหา

จะเจอข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ติ๊กที่เครื่องหมายถูกสีเขียว

เมื่อคลิกไปแล้วจากเครื่องหมายถูกสีเขียว จะเปลื่ยนเป็นเครื่อยหมายกากบาทสีแดง

วิธีที่ 2

เข้ามาที่ข่าวที่ต้องการจะปิด แล้วคลิกไปที่ Status ตรงช่องสีเขียว

เลือก Unpublished

เมื่อเลือกแล้วในช่องจะเป็นสีแดง เสร็จแล้วคลิก Save & Close

ข่าวก็จะมีสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายกากบาท

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter


"ทำเว็บไซต์โครงการ อปท."
กลุ่ม Secret Group (กลุ่มลับ)

ทุกท่านคำขอเป็นเพื่อนมาก่อนที่

เฟสบุ๊ค อาจารย์ภาณุภณ

อาจารย์จะเชิญทุกท่าน เข้ากลุ่ม

ติดต่อโครงการ 087-099-0005