สำหรับท่านที่ต้องการจะให้หน้าแรกของเว็บแสดงข่าวมากกว่าสามข่าวหรือประกาศจัดซื้อจัดจ้างมากกว่าสามข่าวก็สามารถประยุกต์ได้เช่นกัน

1.เริ่มด้วยการเข้าไปที่ Module Manager

2. คลิกเข้าไปที่ข่าวประชาสัมพันธ์

3. จากนั้นไปที่ Filtering Option เพิ่มตัวเลขที่สบายใจ

4. ทำการบันทึกและปิด

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook