สำหรับท่านที่ต้องการจะให้หน้าแรกของเว็บแสดงข่าวมากกว่าสามข่าวหรือประกาศจัดซื้อจัดจ้างมากกว่าสามข่าวก็สามารถประยุกต์ได้เช่นกัน

1.เริ่มด้วยการเข้าไปที่ Module Manager

2. คลิกเข้าไปที่ข่าวประชาสัมพันธ์

3. จากนั้นไปที่ Filtering Option เพิ่มตัวเลขที่สบายใจ

4. ทำการบันทึกและปิด

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter


"ทำเว็บไซต์โครงการ อปท."
กลุ่ม Secret Group (กลุ่มลับ)

ทุกท่านคำขอเป็นเพื่อนมาก่อนที่

เฟสบุ๊ค อาจารย์ภาณุภณ

อาจารย์จะเชิญทุกท่าน เข้ากลุ่ม

ติดต่อโครงการ 087-099-0005