ก่อนจะเพิ่มเนื้อหาที่ไม่มี ประเภทของเนื้อหาหรือ Category ให้เราสร้างขึ้นมาใหม่โดยไปที่ Content >> Category Manager >> Add New Category

จากนั้นใส่ข้อมูลทั้งสองส่วนที่สำคัญ โดยเฉพาะ Alias ห้ามเว้น วรรค และห้ามตรงกันกับที่เคยมีมาแล้ว

เท่านี้เราก็มี ประเภทของเนื้อหาเอาไว้ใช้งานแล้วนะครับ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook