ก่อนจะเพิ่มเนื้อหาที่ไม่มี ประเภทของเนื้อหาหรือ Category ให้เราสร้างขึ้นมาใหม่โดยไปที่ Content >> Category Manager >> Add New Category

จากนั้นใส่ข้อมูลทั้งสองส่วนที่สำคัญ โดยเฉพาะ Alias ห้ามเว้น วรรค และห้ามตรงกันกับที่เคยมีมาแล้ว

เท่านี้เราก็มี ประเภทของเนื้อหาเอาไว้ใช้งานแล้วนะครับ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter


"ทำเว็บไซต์โครงการ อปท."
กลุ่ม Secret Group (กลุ่มลับ)

ทุกท่านคำขอเป็นเพื่อนมาก่อนที่

เฟสบุ๊ค อาจารย์ภาณุภณ

อาจารย์จะเชิญทุกท่าน เข้ากลุ่ม

ติดต่อโครงการ 087-099-0005