หลายคนติดตั้ง GIMP แล้วอาจจะเผลอไปปิดเครื่องมือทิ้งไปโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อเปิดโปรแกรมมาไม่มีเครื่องมือเหลืออยู่เลยจะทำอย่างไรดี

ให้เข้าไปที่เมนู windows เลือก Recently Closed docks และเลือก Toolbox-tool Option ตามรูป

จากนั้นเลือกอีกครั้งเพื่อให้ Layers กลับมา

จากนั้นเพื่อให้เป็นหน้าต่างเดียวให้ไปเลือก Single-windows Mode

หน้าต่างเครื่องมือทั้งสองด้านของ GIMP ก็กลับมา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter


"ทำเว็บไซต์โครงการ อปท."
กลุ่ม Secret Group (กลุ่มลับ)

ทุกท่านคำขอเป็นเพื่อนมาก่อนที่

เฟสบุ๊ค อาจารย์ภาณุภณ

อาจารย์จะเชิญทุกท่าน เข้ากลุ่ม

ติดต่อโครงการ 087-099-0005