ตั้งข่าวประชาสัมพันธ์หน้าแรกให้เรียงลำดับตามวันที่ประกาศเนื่องจากในส่วนนี้เป็นการแสดงผลของโมดูลในตำแหน่ง MAIN CONTENT ให้เริ่มด้วยการไปที่ Module Manager

จากนั้นมองหา โมดูล ข่างประชาสัมพันธ์

เลือก Ordering Options

จากนั้นทำการ SAVE ออกมา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter


"ทำเว็บไซต์โครงการ อปท."
กลุ่ม Secret Group (กลุ่มลับ)

ทุกท่านคำขอเป็นเพื่อนมาก่อนที่

เฟสบุ๊ค อาจารย์ภาณุภณ

อาจารย์จะเชิญทุกท่าน เข้ากลุ่ม

ติดต่อโครงการ 087-099-0005