ตั้งข่าวประชาสัมพันธ์หน้าแรกให้เรียงลำดับตามวันที่ประกาศเนื่องจากในส่วนนี้เป็นการแสดงผลของโมดูลในตำแหน่ง MAIN CONTENT ให้เริ่มด้วยการไปที่ Module Manager

จากนั้นมองหา โมดูล ข่างประชาสัมพันธ์

เลือก Ordering Options

จากนั้นทำการ SAVE ออกมา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook