Title Bar มีประโยชน์อย่างมากในการช่วยให้ Google ค้นหาเว็บของเราเจอได้ง่ายขึ้นดังนั้นในตอนนี้เรามาทำการแก้ไขกันดีกว่ารูปที่เห็นต่อไปนี้คือรูปที่ยังไมไ่ด้ทำการแก้ไขให้ Title Bar เป็นชื่อหน่วยงาน

มาเริ่มทำการแก้ไขดูกันครับให้เข้าไปที่ Menu Manager เลือก Main Menu

จากนั้นมองหาหัวข้อ Home ให้ทำการคลิกลงไป

จากนั้นให้เลือกไปที่รายการ Page Display เพิ่มข้อความลงไปเป็นชื่อหน่วยงาน จากนั้นให้ทำการ Save เพื่อบันทึกออกมา

หลังจากนั้นกลับมาที่หน้าแรกลองคลิกเมนู หน้าแรก และภาพที่เป็นชื่อหน่วยงานที่เราได้ทำการเพิ่มไปนั่นเอง

 พบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวดีดีครับ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter


"ทำเว็บไซต์โครงการ อปท."
กลุ่ม Secret Group (กลุ่มลับ)

ทุกท่านคำขอเป็นเพื่อนมาก่อนที่

เฟสบุ๊ค อาจารย์ภาณุภณ

อาจารย์จะเชิญทุกท่าน เข้ากลุ่ม

ติดต่อโครงการ 087-099-0005