บางครั้งการแสดงวันที่ก็มีประโยชน์ที่จะบอกว่าเนื้อหานี้เป็นเนื้อหาที่สร้างไว้เมื่อวันที่เท่าไหร่ นานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลเพื่อการอ้างอิงความใหม่ของเนื้อหานั้นเองแต่ในบางกรณีเราก็ไม่ต้องการจะให้วันที่นั้นมาแสดงผล

เริ่มแก้ไขด้วยการเข้าไปแก้ที่เมนูไอเทมเลือก กลุ่ม เมนูที่ต้องการจะแก้ไข

เมื่อเข้าไปแล้วให้เลือก ไอเทมที่ต้องการจะแก้ไข

จากนั้นเลือก Option

ทำการซ้อน(Hide) หัวข้อ Show Publish Date และป้องกันการแสดงวันที่เผื่อมีการแก้ไข(Show Modify Date) และวันที่สร้าง (Show create date) ทำการปิดการแสดงวันที่ตามรูป

เมื่อกลับไปคลิกที่เมนูไอเทมมี่แก้ไขก็จะไม่แสดงวันที่แล้วครับ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook