การรับเรื่องร้องเรียนและติดต่อเราทุกเว็บต้องตั้งค่าก่อนว่าจะให้ใครเป็นผู้รับเมล์ผู้ส่งเรื่องร้องเรียนโดยการตั้งค่านั้น เจ้าของหน่วยงานต้องเพิ่มสมาชิกก่อนโดยดูจากหนังสือหน้าหน้า 26 แล้วจากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

เข้าไปที่ Component เลือก Contacts >> Contacts

เลือกหัวข้อรับเรื่องร้องเรียน คลิกรูปคนเพื่อเข้าไปเลือกผู้ติดต่อ

เลือกชื่อสมาชิกที่ต้องการจากนั้นหน้าต่างนี้จะปิดไป

จากนั้นเมื่อหน้าจอปิดให้ทำการ Save บันทึกออก

แล้วให้ไปตรวจสอบการตั้งค่าอีเมล์ที่  Global Configuration ให้เลือกที่ Server (Server Setting)

 

จากนั้น เลื่อนลงมาข้างล่าง ทางด้านขวามือ จะเจอหัวข้อ ตั้งค่าเมล์ mail Setting ให้ดูว่า ได้ใส่เมล์เดียวกันกับที่ตั้งค่าใน รับเรื่องร้องเรียน หรือ ติดต่อเราหรือไม่ หลังจากนั้น ให้ Save&Close ปิดออกไป

ลองทดสอบ โดยการพิมพ์ข้อความที่เมนู รับเรื่องร้องเรียน 

เมื่อมีผู้ติดต่อมาก็จะส่งไปยังเมล์ของบุคคลที่ตั้งค่าเลือก

ลองตรวจสอบดูครับ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook