หลายคนเจอปัญหารูปเล็กไม่แสดงผลจะเรียกกลับคืนมายังไงเข้าเมนู Module Manager

จากนั้นเลือกโมดูลข่าวประชาสัมพันธ์

คลิกที่หัวข้อ Advanced และหัวข้อ Alternative Layout เป็น withthumb

ผลที่ได้ภาพก็จะกลับมา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter


"ทำเว็บไซต์โครงการ อปท."
กลุ่ม Secret Group (กลุ่มลับ)

ทุกท่านคำขอเป็นเพื่อนมาก่อนที่

เฟสบุ๊ค อาจารย์ภาณุภณ

อาจารย์จะเชิญทุกท่าน เข้ากลุ่ม

ติดต่อโครงการ 087-099-0005