ปรับการเรียงลำดับข่าวประชาสัมพันธ์หน้าแรกให้เรียงลำดับก่อนหลังตามวันที่

menu-manager

เข้าไปจัดการที่ โมดูลเมเนเจอร์ (Module Manager)

select

เลือก โมดูลชื่อ ข่าวประชาสัมพันธ์

เลือก Ordering Options เปลี่ยนตามรูป จากนั้น save ออกมา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter


"ทำเว็บไซต์โครงการ อปท."
กลุ่ม Secret Group (กลุ่มลับ)

ทุกท่านคำขอเป็นเพื่อนมาก่อนที่

เฟสบุ๊ค อาจารย์ภาณุภณ

อาจารย์จะเชิญทุกท่าน เข้ากลุ่ม

ติดต่อโครงการ 087-099-0005