ปรับการเรียงลำดับข่าวประชาสัมพันธ์หน้าแรกให้เรียงลำดับก่อนหลังตามวันที่

menu-manager

เข้าไปจัดการที่ โมดูลเมเนเจอร์ (Module Manager)

select

เลือก โมดูลชื่อ ข่าวประชาสัมพันธ์

เลือก Ordering Options เปลี่ยนตามรูป จากนั้น save ออกมา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook