ถามกันมาหลายคนเมื่อทำการเปลี่ยนสไตลฺ์เป็นสีอื่นไปแล้ว ชื่อหัวข้อ โมดูล ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหายไปจะแก้อย่างไร

ให้ทำการแก้ไขโดยการเข้าไปที่ Extension เลือก Module Manager(โมดูลเมเนเจอร์)

จากนั้นมองหาโมดูลที่ชื่อ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อเข้ามาแล้วให้เลือก Advanced และเปลี่ยนหัวข้อ Alternative Layout ให้เลือก   nothum จากนั้นให้ทำการ Save ออกมา

ก็จะได้เส้นใต้พร้อมหัวข้อ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook