เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปสไลด์วิ่งไปมาให้เป็นปัจจุบันเราเอาจจะเอาไว้ทำเป็นแสดงกิจกรรมหรืองานการต่างๆได้ ก่อนอื่นต้องเตรียมรูปขนาด กว้าง 1170x389 โดยประมาณ

1. จากนั้นไปที่หลังบ้านเข้าไปที่ Extemsion>>Modules

รูปแรกเข้าไปที่module

2. ให้ค้นหาคำว่า Slideshow

รูปแรกเข้าไปที่module

3.เมื่อพบแล้วคลิกเข้าไปจะพบหน้าจัดการโมดูลของสไลด์

รูปแรกเข้าไปที่module

4. คลิกเข้าไปที่ Slides manager

รูปแรกเข้าไปที่module

5. เมื่อทำการเปลี่ยนรูปแล้วให้ทำการ save & Close เพื่อปิดออกมา

รูปแรกเข้าไปที่module

ภาพนี้จะเป็นภาพตัวอย่างที่อยู่ใน media สถานที่เก็บรูปต่าง ๆ แสดงให้เห็นขนาดไฟล์ตัวอย่างของสไลด์

รูปแรกเข้าไปที่module

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter


"ทำเว็บไซต์โครงการ อปท."
กลุ่ม Secret Group (กลุ่มลับ)

ทุกท่านคำขอเป็นเพื่อนมาก่อนที่

เฟสบุ๊ค อาจารย์ภาณุภณ

อาจารย์จะเชิญทุกท่าน เข้ากลุ่ม

ติดต่อโครงการ 087-099-0005