เว็บ Accessibility  อ่านว่า เว็บ แอ็คเซ็สซิบิลิตี้ หรือเว็บที่ทุกคนสามารถเข้าถึง หรือ อีกนัยหนึงก็คือเว็บเพื่อรองรับคนพิการ เป็นเว็บที่อุปกรณ์ที่รองรับการอ่านหน้าจอโทรศัพท์สามารถอ่านข้อความออกมาได้เป็นภาษาท้องถิ่น เว็บที่แสดงผลได้ดีรองรับคนที่สายตาฝ้าฟาง เว็บที่รองรับกับคนสายตาสั้น ปรับตัวอักษรได้ ไม่มีตัวหนังสือที่ใช้พื้นหลังที่อ่านนานๆ แล้วปวดตา ทุกเว็บสามารภตรวจสอบว่าเว็บของเราผ่านมาตรฐาน WCAG 2.0 ในระดับใด โดยเข้าไปที่ https://achecker.ca/checker/index.php แล้วจากนั้นก็เอา ชื่อเว็บของเรากรอกลงไปในช่อง ตรสจสอบ 

CMS คือเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการเนื้อหาซึ่งคำเต็มมาจากภาษาอังกฤษว่า Content Management System ระบบนี้เกิดมาจากในยุคแรกๆ ของการมีอินเตอร์เน็ต คนส่วนใหญ่ก็จะทำเว็บด้วยวิธีการ เขียนโปรแกรมด้วยภาษา html  เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้คนที่จะสามารถอัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์นั้นจะต้องมีความรู้ในภาษา HTML  หลังจากนั้นก็มีผู้คิดค้นระบบมาให้สามารถบริหารจัดการเนื้อหาได้อย่างทันท่วงที โดยไม่ต้อง โดยไม่ต้องเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์เราจึงเรียกระบบนั้นว่า CMS 

 ก้าวไปอีกขั้นกับการใช้ JSN เพื่อสร้างฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ แล้วสามารถใช้ร่วมกับเนื้อหาข่าวได้ทันที มาดูว่าหลังจากสร้างฟอร์มแล้วจะแทรกอย่างไร

บริษัทครีเอชั่นโปรผู้ผลิตนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์และจัดทำเว็บไซต์ให้กับ อบต และ เทศบาล โรงเรียน ได้ทำการจัดอบรมให้กับพนักงานองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2018 ที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหาสาระ

ติดต่อสอบถามด่วน

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

สมัครรับข่าวสารฝึกอบรม
Please wait

Facebook